Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

AKTYWNA DEMOKRACJA I TRZECI SEKTOR

ODNOŚNIKI

Portal polskich organizacji pozarządowych: www.ngo.pl

Portal umożliwia stowarzyszeniom, fundacjom i osobom niezrzeszonym poinformowanie innych o swoim istnieniu, pomaga założyć własną organizację, znaleźć wolontariuszy, pracowników, partnerów, gromadzi też wiedzę o trzecim sektorze (badania, wypowiedzi działaczy społecznych). Zawiera serwisy-poradniki (ksiegowosc.ngo.pl, prawo.ngo.pl) i serwisy tematyczne poświęcone np. współpracy z zagranicą (zagranica.ngo.pl) czy Unii Europejskiej (eu.ngo. pl). Ważną częścią portalu są serwisy regionalne w 10 województwach.

Na portalu publikowane są informacje dotyczące wszelkich organizacji i grup nieformalnych — ekologicznych, feministycznych, katolickich, prawicowych, lewicowych itd. Ngo.pl stara się gromadzić i udostępniać te informacje, realizując ideę TWI — Towarzystwa Wzajemnej Informacji. Zasoby portalu mają charakter otwarty i umożliwiają nieograniczone dodawanie informacji, przy czym redakcja odrzuca treści łamiące prawo, w tym rasistowskie, pornograficzne lub faszystowskie oraz naruszające czyjeś dobra osobiste.

Do portalu należy też serwis jaobywatel.ngo.pl, gdzie publikowane jest „Pismo krytycznie myślących obywateli”, tworzone na zasadach Creative Commons. Pismo inicjuje debaty np. na temat tego, czy organizacje pozarządowe mają pozostać po prostu miejscem pracy i realizacji indywidualnych hobby, czy też powinny się bardziej zaangażować politycznie. Portal ngo.pl wspiera idee zaangażowania społecznego — aktywnej działalności organizacji pozarządowych, uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, wolontariatu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ekonomii społecznej. Patronuje wielu programom społecznym i akcjom na rzecz równouprawnienia, wspierania grup i regionów wykluczonych, rozwoju sektora pozarządowego.

WYBRANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INICJATYWY NIEFORMALNE

Amnesty International Polska
Attac Polska
Creative Commons Polska
Greenpeace Polska
Fundacja dla Wolności
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Heinricha Bölla
Fundacji im. Tomka Byry Ekologia i Sztuka
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja MaMa
Fundacja „Pomoc Społeczna SOS”
Fundacja „Przestrzenie Dialogu”
Fundacja Równości
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Kampania Giertych Musi Odejść
Kampania społeczna Milenijne Cele Rozwoju
Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników
Nieformalna Grupa „Porozumienie Kobiet 8 Marca”
Polska Akcja Humanitarna
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii
Stowarzyszenie „Midrasz”
Stowarzyszenie Na Rzecz Praw Odpowiedzialnych Rodziców
Stowarzyszenie „Nigdy więcej”
Stowarzyszenie Lambda
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

WYBRANE OGÓLNOPOLSKIE POZARZĄDOWE ORGANIZACJE INFRASTRUKTURALNE

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych
Centrum Wolontariatu
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
Forum Darczyńców w Polsce
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Wspomagania Wsi
Instytut Spraw Publicznych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

STRONY INSTYTUCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Departament Pożytku Publicznego, serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznik Praw Obywatelskich
Baza Organizacji Pożytku Publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości
Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym