Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

KRYTYKA POLITYCZNA

Krytyka Polityczna

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
redakcja[at]krytykapolityczna.pl
Nr telefonu: (+48 22) 505 66 90

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Uwaga: Z dniem 26 października 2009 Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego zmieniło swoją siedzibę.

Korespondencję i wszelkie dokumenty należy kierować na nowy adres.
Pozostałe dane urzędowe (NIP, Regon, KRS) pozostają bez zmian.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
KRS 0000242083, REGON 140369159, NIP 701-000-25-99
Statut Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego (PDF 86,5KB)
Raport z działań 2007 (PDF 2,75 MB) / Presentation in English (PDF 2,68 MB)
nr konta: Bank DnB NORD Polska S.A. IIIO/Warszawa (SWIFT: MHBF PL PW)
92 1370 1037 0000 1701 4446 9300

Zarząd Stowarzyszenia

Sławomir Sierakowski (prezes), Maciej Gdula, Dorota Głażewska (dyrektor finansowy), Agata Szczęśniak

Zobacz też: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Pismo

Redaktor naczelny: Sławomir Sierakowski
Wicenaczelna: Agata Szczęśniak
Redaktor artystyczny: Artur Żmijewski
Sekretarz redakcji pisma: Michał Sutowski

Redakcja witryny internetowej: Magdalena Błędowska, Dorota Głażewska, Jan Smoleński, Michał Sutowski, Agata Szczęśniak, Jakub Szestowicki, Agnieszka Wiśniewska

Zespół: Agata Araszkiewicz, Michał Bilewicz, Zygmunt Borawski, Michał Borucki, Anna Delick (Sztokholm), Paweł Demirski, Karol Domański, Kinga Dunin, Joanna Erbel, Bartosz Frąckowiak, Maciej Gdula, Agnieszka Graff, Agnieszka Grzybek, Krzysztof Iszkowski, Adam Jelonek, Tomasz Kitliński, Karolina Krasuska, Małgorzata Kowalska, Maciej Kropiwnicki, Roman Kurkiewicz, Julian Kutyła, Adam Leszczyński, Jarosław Lipszyc, Jakub Majmurek, Piotr Marecki, Adam Mazur, Kuba Mikurda, Paweł Mościcki, Maciej Nowak, Adam Ostolski, Joanna Ostrowska, Janusz Ostrowski, Konrad Pustoła, Magda Raczyńska, Joanna Rajkowska, Przemysław Sadura, Jan Smoleński, Andreas Stadler (Nowy Jork), Beata Stępień, Kinga Stańczuk, Igor Stokfiszewski, Kazimiera Szczuka, Barbara Szelewa, Jakub Szestowicki, Eliza Szybowicz, Magdalena Środa, Olga Tokarczuk, Krzysztof Tomasik, Joanna Tokarz, Justyna Turkowska, Karolina Walęcik, Błażej Warkocki, Agnieszka Wiśniewska, Przemysław Wiśniewski, Katarzyna Wojciechowska, Wawrzyniec Zakrzewski, Wojtek Zrałek-Kossakowski

Koordynacja Klubów KP: Agata Szczęśniak, Agnieszka Wiśniewska

Kluby Krytyki Politycznej — koordynatorzy
Białystok: Łukasz Kuźma, Bydgoszcz: Emilia Walczak, Maciej Twardowski, Bytom: Stanisław Ruksza, Cieszyn: Joanna Wowrzeczko, Gdańsk: Katarzyna Fidos, Piotr Kozak, Gniezno: Paweł Bartkowiak, Jelenia Góra: Wojciech Wojciechowski, Kalisz: Mikołaj Pancewicz, Kielce: Łukasz Kozera, Kraków: Sebastian Liszka, Lublin: Jakub Szafrański, Łódź: Wiktor Marzec, Opole: Borys Cymbrowski, Piła: Łukasz Dymek, Poznań: Maciej Szlinder, Rzeszów: Michał Golemo, Siedlce: Andrzej Sędek, Tarnobrzeg: Michał Majka, Toruń: Marta Buraczyńska, Włocławek: Agata Szczerbiak, Wrocław: Łukasz Andrzejewski, Michał Syska

O nas

„Krytyka Polityczna” powstała w 2002 roku z ambicją ożywienia tradycji polskiej inteligencji zaangażowanej. Naszą działalność rozwijamy w trzech głównych sferach: nauki, kultury i polityki, starając się jednocześnie eliminować między nimi sztuczne podziały. Wierzymy, że naukę, sztukę i politykę dzielą jedynie środki wyrazu, łączy zaś wpływ na kształt życia społecznego.

Naszym podstawowym celem jest wprowadzenie i umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Wychodzimy z przekonania, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Dlatego obok pracy czysto akademickiej (tłumaczenie, wydawanie książek i opracowań, dyskusje, seminaria i warsztaty) angażujemy się w debatę publiczną, a także aktywnie działamy na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych, pojawiamy się w mediach głównego nurtu, publikujemy w dziennikach i tygodnikach opinii, gdzie tworzymy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Budujemy kolejne instytucje (wydawnictwo, instytut naukowy), współpracujemy z najpoważniejszymi ośrodkami kulturalnymi i badawczymi w Polsce i zagranicą. Środowisko „Krytyki Politycznej” tworzą dziś młodzi naukowcy, działacze społeczni, publicyści, ale także pisarze, krytycy literatury i sztuki, dramaturgowie, filmoznawcy i artyści.

W 2007 roku założyliśmy Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Naszym celem jest wprowadzenie w polski obieg idei najważniejszych prac z filozofii i socjologii politycznej, teorii kultury i sztuki. Publikujemy przekłady, prace polskich autorów i ważne wznowienia. Do końca sierpnia 2009 ukazały się 45 tytułów w sześciu seriach wydawniczych (Przewodniki Krytyki Politycznej, Seria Idee, Seria Kanon, Seria Publicystyczna, Seria Literacka, Pisma Jacka Kuronia) oraz poza seriami. Już wkrótce Seria Ekonomiczna.

W latach 2006-2009 w centrum Warszawy prowadziliśmy otwartą REDakcję — ośrodek wymiany myśli, prezentacji prac artystycznych czy projektów społecznych. W okresie trzech lat odbyło się tu około 300 spotkań otwartych, dyskusji, warsztatów, pokazów filmowych i wystaw. Gościliśmy ważnych aktorów sceny społecznej, politycznej, literackiej i artystycznej, wśród nich wielu gości zagranicznych. Miejsce stało się także punktem codziennych spotkań środowiskowych i bazą dla organizowanych na zewnątrz akcji społecznych. REDakcja na trwałe wpisała się w mapę kulturalną stolicy. W styczniu 2008 roku otrzymała nagrodę kulturalną „Wdechy 2007” w kategorii Miejsce Roku przyznawaną przez warszawski dodatek „Gazety Wyborczej”.

Poprzez otwarte spotkania i dyskusje realizujemy jeden z najważniejszych ideowych celów środowiska Krytyki Politycznej, czyli zniesienie granic między polem nauki, sztuki i polityki. Do udziału w debatach zapraszamy całą paletę działaczy społecznych, animatorów kultury, publicystów i polityków. Otwieramy artystów na myślenie w kategoriach politycznych, a uczestników życia politycznego skłaniamy do traktowania kultury jako równoprawnego języka decydującego o kształcie tegoż społeczeństwa.

Obecnie w centrum Warszawy tworzymy interdyscyplinarne Centrum Kultury „Nowy Wspaniały Świat” — miejsce spotkań artystycznych i naukowych, pokazów filmowych, przestrzeń wystawienniczą i kawiarnię kulturalną. Na partnerze dawnej kawiarni Nowy Świat powstanie księgarnia, salonik prasowy i główne miejsce wydarzeń artystycznych: premier książkowych, debat, slamów poetyckich, festiwali filmowych, koncertów. Na piętrze — Otwarty Uniwersytet Obywatelski z zajęciami wybitnych polskich i zagranicznych intelektualistów. Wielkie otwarcie już jesienią 2009!

Nie ograniczamy się tylko do Warszawy, dzięki działaniom naszych sympatyków i współpracowników w 23 miastach Polski powstały Kluby Krytyki Politycznej. Najaktywniejsze Kluby podejmują działania na rzecz uzyskania stałych siedzib, które będą mogły stać się ważnymi punktami wydarzeń artystycznych i społecznych. Jesienią 2009 roku zostanie otwarte pierwsze lokalne centrum Krytyki Politycznej w Gdańsku.

Wszystko to robimy po to, by stworzyć fundament dla uczciwej i nowoczesnej lewicy, która odwołując się do najnowszych osiągnięć filozofii politycznej i świetnych tradycji polskiej myśli politycznej, znajdzie adekwatną odpowiedź na czekające nas (Polskę, ale też ogólniej: Europę i świat) wyzwania.

O naszych działaniach i wydarzeniach informujemy na bieżąco na stronie www.krytykapolityczna.pl.

Zapraszamy do lektury naszych wydawnictw, do udziału w akcjach i projektach!
Włącz się do systemu!

Więcej o powstaniu pisma, celach i strategii „Krytyki Politycznej”: Sławomir Sierakowski w rozmowie z Piotrem Mareckim (Kraków, 2005).

O patronie Krytyki Politycznej: Stanisław Brzozowski — nasz współczesny.

Brzozowski, „twórca wzruszeń filozoficznych”, jak powiedział o nim Fryde, daje siłę do walki, roznieca wolę, aktywizuje, skutecznie pobudza ambicje. Czytaj także: Powrót zbawionego heretyka — przedmowa do Płomieni Sławomira Sierakowskiego. Pobierz plik! [PDF 183,9 KB]

Zobacz też: Biogramy członków zespołu KP.

Wydawanie kwartalnika i prowadzenie witryny internetowej dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Pismo ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Wydawnictwa Naukowego PWN. Działalność świetlicy kulturalnej REDakcja dofinansowuje Miasto St. Warszawa. Działalność Stowarzyszenia wspiera Fundacja im. Stefana Batorego.

Zobacz też: Darczyńcy Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.

Zachęcamy do wsparcia naszych działań, z góry dziękujemy za pomoc! Darowizny można przekazać, dokonując dobrowolnych wpłat na konto:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Bank DnB NORD Polska S.A. IIIO/ Warszawa, ul. Dubois 5a, Warszawa (SWIFT: MHBF PL PW)
nr konta 92 1370 1037 0000 1701 4446 9300
Tytuł przelewu powinien brzmieć: „Darowizna na rzecz Stowarzyszenia im. Stanisława
Brzozowskiego”.