Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

WSTĘP

Przewodnik, który oddajemy w państwa ręce, jest grupowym przedsięwzięciem zespołu „Krytyki Politycznej” oraz zaprzyjaźnionych z nami osób ze świata nauki, publicystyki, ekonomii, organizacji społecznych. Postanowiliśmy podpisać go tytułem pisma, a nie nazwiskami, bowiem nie tylko wspólnie dochodziliśmy do prezentowanych tu idei, ale przede wszystkim wiele z nich nie ma ustalonego autorstwa. Umieszczone w Przewodniku pojęcia, przykłady, konkretne rozwiązania wybraliśmy z tego, co naszym zdaniem we współczesnej myśli lewicowej najlepsze i najciekawsze, tak pod względem etycznym czy intelektualnym, jak i politycznej skuteczności. Staraliśmy się też, aby wszystko, o czym piszemy, było możliwie głęboko zakorzenione w polskich realiach oraz historii.

Jest to przewodnik „Krytyki Politycznej”, bo to my bierzemy odpowiedzialność za całość przedstawianych w nim poglądów.

Od lat w Polsce z rozmaitych powodów nie ma jasności, czym jest lewica, jakie ma poglądy i propozycje w sprawach publicznych. Jaka filozofia, jaka wizja człowieka za tymi poglądami stoi. Jakie cele sobie stawia i jakimi metodami zamierza je zrealizować. Mówiąc wprost, komu i jak chce pomóc, kogo i jak chce reprezentować.

Pierwszy raz od lat pojawia się w Polsce gruntowny i obejmujący główne obszary życia politycznego, a zarazem prosty i dydaktyczny zbiór informacji na temat lewicowej perspektywy politycznej.

Każdy dział uzupełniliśmy listą pytań i odpowiedzi. Przewodnik stanowi więc swoisty podręcznik dyskusji, a zarazem naszą odpowiedź na wiele stawianych lewicy, a także konkretnie naszemu środowisku, pytań i zarzutów. Poza poglądami i wspierającymi je argumentami przedstawiamy także konkretne dane i fakty. Bez wątpienia Przewodnik daleki jest od doskonałości, nie rościmy sobie także pretensji do jedynej słuszności na lewicy. Zresztą część prezentowanych tu idei i rozwiązań wykracza poza identyikację lewicową. Mamy też nadzieję, że zgromadzony materiał może być interesujący dla osób o wcale nielewicowych poglądach albo takich, które dotąd nie zastanawiały się nad swoją ideową tożsamością. Zachęcamy do lektury i samookreślenia.