Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I MIGRACJE

OPINIA PUBLICZNA

W 1992 roku 35% Polaków uważało, że mniejszości szkodzą Polsce. W 2002 roku już tylko 29% Polaków podzielało ten pogląd. Wśród osób twierdzących, że mniejszości szkodzą Polsce (w 2002 roku), za najbardziej „szkodzących” Polacy uznawali Żydów (9,5%), Niemców (5,3%) i Rosjan (4,4%) (badania I. Krzemińskiego, PBS Sopot).

Jednocześnie w ciągu 10 lat coraz więcej Polaków uznaje obecność mniejszości za korzystną dla Polski (wzrost z 25% w 1992 roku do 36% w 2002) (badania I. Krzemińskiego, PBS Sopot).

W 2002 roku 58,7% Polaków nie zagłosowałoby w wyborach prezydenckich na kandydata pochodzenia żydowskiego, 62,7% na kandydata pochodzenia niemieckiego, 68% na kandydata pochodzenia rosyjskiego, a 68,9% na kandydata pochodzenia ukraińskiego (badania I. Krzemińskiego, PBS Sopot).

Ponad połowa Polaków (55,6%) czuje się zagrożona utratą pracy w wyniku wzrostu imigracji — sytuuje nas to na 3 miejscu w międzynarodowych porównawczych badaniach ksenofobii — wyższy poziom zagrożenia utratą pracy w wyniku imigracji zaobserwowano w Rosji i Czechach (badania ISSP z 2003 roku).

46,8% Polaków wiąże imigrację ze wzrostem przestępczości, a 30,9% widzi w nich zagrożenie dla gospodarki kraju. Pod tym względem wypadamy znacznie lepiej niż m.in. Czesi, Niemcy czy Węgrzy, którzy czują większe zagrożenie przestępczością i zapaścią gospodarki w wyniku napływu imigrantów (badania ISSP z 2003 roku).