Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

PAŃSTWO, LEWICA, KOŚCIÓŁ

FAKTY

ILU JEST KATOLIKÓW W POLSCE?

34,2 mln Polaków jest ochrzczonych w Kościele katolickim (według danych GUS z 2004 roku) — to 90% ludności Polski).

W Polsce mieszka również ponad 500 tys. prawosławnych i ponad 100 tys. świadków Jehowy. Działają też inne, mniej liczne kościoły, m.in. Kościół ewangelicko-augsburski (79 tys. ochrzczonych), Kościół starokatolicki mariawitów (24,1 tys.), Kościół Polskokatolicki w RP (21,9 tys.), Kościół zielonoświątkowców (20,3 tys.), a także Muzułmański Związek Religijny (5,1 tys. osób) i mormoni (1,1 tys. członków). Ogółem około 2% ludności Polski jest innego wyznania niż katolickie, a około 7% nie przyznaje się do żadnego wyznania (niezdecydowani, niewierzący, obojętni).

Prawie 58% katolików to osoby systematycznie praktykujące, ta liczba wzrasta w ostatnich latach.