Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

LGTB. PRAWA MNIEJSZOŚCI SEKSUALNYCH

DATY I FAKTY

1932 — nowy kodeks karny znosi obecną w prawie zaborczym karalność homoseksualizmu.

1963 — pierwsza w Polsce operacja zmiany płci.

1974 — Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykreśliło homoseksualizm z listy chorób psychicznych.

1985 — rozpoczęła się akcja „Hiacynt”, mająca na celu rejestrację homosekusalistów. Ogółem założono teczki ponad 11 tys. osób.

1989 — Dania jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała związki homoseksualne. Wkrótce w jej ślady poszły: Norwegia (1990), Szwecja (1994), Islandia (1996), Szwajcaria (1998), Holandia (1998). Z czasem podobne i dalej idące prawo przyjęły niemal wszystkie kraje Europy Zachodniej.

1990 — zarejestrowano Stowarzyszenie Grup Lambda, pierwszej organizacji gejowsko-lesbijskiej w Polsce.

1991 — Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm w listy chorób.

1993 — w Norwegii związek homoseksualny otrzymał status równy małżeństwu.

1994 — Parlament Europejski zalecił państwom członkowskim „eliminację przeszkód w legalizacji stałych związków homoseksualnych”.

1997 — uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, w której nie znalazł się zapis o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, małżeństwo zostało określone jako związek kobiety i mężczyzny.

1997 — władze amerykańskiego stanu New Jersey dały parom homoseksualnym pełnię praw adopcyjnych. Wkrótce podobne ustawodawstwo przyjęto w Holandii i Szwecji. Obecnie adopcja dozwolona jest m.in. w Islandii, Norwegii, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.

2001 — ulicami Warszawy przeszła pierwsza Parada Równości.

2001 — w Kairze zapadł wyrok w głośnym procesie 52 homoseksualistów, wśród których był profesor uniwersytetu, trzech lekarzy, prawnik. Część z nich została skazana za „rozwiązłość”, bo homoseksualizm nie jest w Egipcie karany. Geje i lesbijki są wciąż karani w 39 krajach, m.in. Algierii, Angoli, Bangladeszu, Birmie, Etiopii, Indiach, Iranie, Kamerunie, Kongo, Libii, Maroko, Sudanie, Syrii, Tunezji.

2003 — prof. Maria Szyszkowska przedstawiła ustawę o związkach partnerskich między osobami tej samej płci. Ustawa została przyjęta przez Senat, nie była głosowana w Sejmie.

2004 — czwarta Parada Równości została zakazana przez prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

2005 — po raz drugi z rzędu Parada Równości została zakazana przez Lecha Kaczyńskiego. Tym razem Parada odbyła się, kilka tysięcy osób przeszło ustaloną trasą wbrew zakazowi.

2005 — nielegalny Marsz Równości w Poznaniu został brutalnie rozpędzony przez policję. Zatrzymano kilkadziesiąt osób.

2006 — Parlament Europejski przyjął rezolucję wyrażającą zaniepokojenie wzrostem nastrojów rasistowskich, seksistowskich, antysemickich i homofobicznych w Polsce.

Maj 2007 — Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że polskie władze zdyskryminowały mniejszość seksualną, jak również złamały prawo do swobodnego organizowania manifestacji. W ten sposób Trybunał rozpatrzył złożoną przez Fundację Równości skargę na decyzję Lecha Kaczyńskiego z 2005 roku, gdy ten jako prezydent Warszawy zakazał Parady Równości.